بارگزاری فرم شایستگان قرآنی

نام و نام خانوادگی
ورودی نامعتبر

استان
ورودی نامعتبر

شهرستان
ورودی نامعتبر

 

میتوانید فایل خود را به صورت عکس و یا به صورت pdf از طریق قسمت های مشخص شده ارسال فرمایید.

بارگزاری عکس 1 (حداکثر 200 کیلوبایت)
ورودی نامعتبر

بارگزاری عکس 2 (حداکثر 200 کیلوبایت)
ورودی نامعتبر

بارگزاری فایل pdf (حداکثر 500 کیلوبایت)
ورودی نامعتبر